Seksverslaafd.

Iedereen die sexy Cassie kent, weet, dat zij het waarschijnlijk veel negatiever uitgedrukt zou hebben, maar het was een feit, dat er nu eenmaal mannen waren, “die het nodig hadden” geld voor seks te betalen. Maar Aleister Williams Esq. behoorde heel zeker niet tot deze categorie, alhoewel hij de nachtclub van Cassie even regelmatig frequenteerde als die anderen.

“Dirty Venus” gold in Londen als het pittigste adres, en was het “next big thing” wat betreft seksorgieën en drugsexcessen. Bijlange na niet zo beroemd als het New Yorkse “Studio 54” of de legendarische Londense “Kit Kat Club”, maar op de beste weg zich een vergelijkbare naam in de scene te maken.

“Al!”

Cassie straalde op beide wangen toen ze Williams ontdekte, die juist de deur kwam binnengelopen, en liep hem snel tegemoet. Nog voor hij ook maar kans zag een woord ter begroeting te zeggen, viel ze hem reeds om de hals, drukte hem tegen haar weelderige boezem, en begroef zijn wangen onder vochtige smakkerds.

De muziek was hierbinnen oorverdovend luid, en klonk onderaards slecht; het stonk er als in een koestal, die men voorlopig als sauna had omgebouwd, zonder hem eerst uit te mesten. Half naakte seks loeders, vol cocaïne, dartelden rond tussen totaal bezopen kerels. Cassie wierp zich met al haar sexy kilo’s ongevraagd op hem, en begon hem eveneens ongevraagd af te likken. Al

grijnsende inwendig – hij was wel degelijk in “Dirty Venus”. En alles was er zoals steeds.

“Al, hoe fijn je weer te zien!”, krijste Cassie hem schril in het oor. De sexy blondine met de geweldige boezem wachtte zijn antwoord vooreerst niet af, maar nam hem in de arm, en sleepte hem mee naar de bar. “Wat wil je drinken? – Een cocktail? Ik zal er voor zorgen, dat je de beste cocktail van je leven krijgt!” Cassie wenkte de zwarte barman dichterbij, brulde hem een, twee woorden in het oor, waarop deze zijn bazin toeknikte, en onmiddellijk aan de bestelde cocktail begon.

Feitelijk wist Cassie niet zo goed, wie die geheimzinnige Aleister Williams Esquire eigenlijk was. Maar hij was hoogstens begin 30, had een loszittende platina American Express kaart, en was ogenschijnlijk een groot dier in de showbusiness, kende alles en iedereen op de rode lopers van deze wereld, en

zag er eenvoudigweg verduiveld goed uit.  Bovendien hadden zij samen reeds zo vele taboeloze seksfeestjes doorstaan, dat Cassie zelfs niet meer zeggen kon, hoeveel het er eigenlijk geweest

waren. Maar iets wist ze heel zeker: als er in deze stad iemand was, die wist wat feestvieren was, dan was het zeker Aleister Williams, die Cassie steeds slechts”Al” noemde.

Toen het platina blonde loeder hem de cocktail aanreikte, en met hem wilde klinken, lachte hij ondoorgrondelijk. “Dank je.”

“Asjeblieft”, antwoordde Cassie, en grijnsde wulps. Ze nam slechts een slok van haar glas, en zette het weer weg. Dan naderde ze het oor van Williams en zei: “De beste cocktail van je leven. Je zal het zo zien, met eigen ogen!”

Aleister vermoedde wat er nu ging volgen, schudde grijnzend het hoofd, en ontspande zich. De handen van Cassie streken over zijn lichaam, en gleden dan langzaam naar beneden. Haar verlangen scheen onverzadigbaar.

De barman kwam naderbij, en hield Williams een humidor voor, met de duurste sigaren ter wereld.

Met vaardige handen opende de blonde nu Aleister’s broek, glipte onder de stof van zijn kleren, en tastte  schaamteloos tussen zijn benen. Haar hand greep begerig naar zijn zak, en de zich onder haar strelingen oprichtende penis.

Aleister koos een Havanna, en nam ze uit de humidor. Dan nam hij een verdere slok uit het cocktailglas, alsof dit alles hier voor hem de normaalste zaak ter wereld was.

Cassie hurkte nu voor hem, en legde de opwindende schat vrij, die ze zojuist in de broek van de man ontdekt had. Met de linker hand masseerde ze de ballen van Aleister, met de rechter schoof ze de voorhuid op en neer. Dan stak ze haar tong uit, en liet ze centimeter voor centimeter over de onderkant van het opgerichte prachtstuk glijden.

Ondertussen stak Aleister de sigaar dicht onder zijn neus, zoog het aroma diep naar binnen, en nam nog een slok van de cocktail. Dan coupeerde hij de punt van de sigaar met een klein, hoekig instrumentje, dat hij aan de ketting van zijn zilveren zakhorloge droeg. Hij stak de Longfiller met genoegen in de mond, en stak de lange sigaar, vol overgave paffend, in brand.

Op het zelfde ogenblik stulpte Cassie haar zinnelijke lippen over de eikel van Aleister, en schoof haar gezicht dichter naar hem toe. Warm, eng en vochtig sloot zehaar mond rond de groeiende pik, die steeds dieper in haar mond gleed, en bezorgde hem orale sensaties, die alleen Cassie beheerste.

“Bent u tevreden, Sir?”, vroeg de zwarte barman hem schunnig, wanneer hij zag hoe Aleister’s gezicht in vervoering raakte.

“Zeer tevreden”, zegde hij, pafte aan zijn sigaar, nam nog een slok, terwijl Cassie aan zijn dikke pik likte, knabbelde en zoog, als een uitgehongerde pornoster. Haar rechter hand hield zijn lul nu stevig vast, en masseerde hem met heftige bewegingen. Ze kletste de bloot liggende eikel nu ongegeneerd tegen haar uitgestoken tong. Ze prikkelde voortdurend de rand van de eikel, door hem steeds weer over haar ruwe tong te laten glijden, van de ene kant naar de andere, en weer terug.

Cassie legde het werkelijk hier op aan, begreep Al, en ledigde zijn glas in een krachtige richting terug. “Had u nog graag een cocktail, Sir?”, vroeg de barman. Maar Al tipte slechts de as van zijn sigaar in de

asbak op de bar, keek een ogenblik bij zichzelf naar beneden, en verloor zich schijnbaar voor een

eeuwigheid in de wellustig fonkelende ogen van Cassie. Het prikkelende beeld, dat zij hem bood, nam hij diep in zich op: een opwindende blonde schoonheid, die voor hem knielde en aan zijn penis zoog als een vampier aan zijn slachtoffer.

Het volgend ogenblik spoot het geil eenvoudigweg bij hem naar buiten! Ongeremd, en in indrukwekkende hoeveelheid. Aleister Williams dacht er zelfs niet aan zijn orgasme nog langer uit te stellen. Hij was tenslotte naar hier gekomen om de avond te genieten.

Cassie likte haar mond bliksemsnel over de spuitende eikel, om toch maar geen druppel verloren te laten gaan, en verging van wellust, wanneer de smaak ervan zich in haar mond verspreidde. Aleister ledigde zich op haar tong, en kon zich niet meer losmaken van de uitdruk in haar ogen, waarmee ze hem voortdurend fixeerde, terwijl ze het geil uit zijn lichaam zoog, en druppel voor druppel doorslikte. De ene orgastische rilling na de andere liep over zijn rug, toen hij zich er plots bewust van

werd, dat de barman nog steeds op een antwoord wachtte. “Ja, asjeblieft…”, met vreemd onderdrukt

klinkende stem. “Nog eentje. Ze zijn echt goed.”

Hij keerde zijn blik weer van de barman af – zijn als geëlektriseerd schokkende, ejaculerende penis nog steeds in Cassie’s mond – en vergat prompt te ademen.

Want juist op dit moment…betrad ze voor het eerst de “Dirty Venus” club…

“Jij bent werkelijk slecht opgevoed, Al”, zei Cassie, en speelde de beledigde. Ze hadden zich in haar bureau teruggetrokken, waar Al op de bewakingsmonitoren elke beweging volgde van de jonge vrouw, die zojuist zijn aandacht gewekt had. Hoe ze lachte. Hoe ze danste. Hoezeer ze zich van de andere gasten van de club onderscheidde.

“Ik denk”, ging Cassie verder, “ik kniel voor je, bezorg je de blowjob van de avond –  en terwijl jij mijn mond met je slagroom volspuit, loer jij naar een snolletje van licht allooi. Ik dacht, dat jij een gentleman was.”

“Tracht maar uit te vinden wie ze is”, zegde Aleister, die zich niet van zijn stuk liet brengen. Cassie zou wel terug enthousiast worden. “Ze is ongelooflijk…”

Cassie verdraaide haar ogen, en veegde met een verstrooid gebaar enkele haarstrengen uit haar popachtig mooi gezicht. “Je zou jezelf eens moeten horen…ongelooflijk”, aapte ze hem na. “Wat vind je dan eigenlijk zo buitengewoon aan haar? Ze heeft ook maar twee tieten, een mond, en twee gaten tussen haar…”

“Bekijk haar eens goed!”, zei Aleister. “Haar uitstraling! Die lach! – En ik zweer je, ik heb haar nog nooit eerder hier in Londen gezien.”

“De stad is groot.”

“Neen, ze is niet van hier.” “Hoe kom je er op?”

“Dat daar is geen Engels meisje. Haar gezicht, haar haren, de manier waarop ze beweegt, haar

huid…ze heeft iets exotisch, iets zuiders in zich. Ik tip op Zuid Amerika?”

Cassie liet zich in haar chef zetel ploffen, en bracht een zenuwachtig gekreun uit. “Zuid Amerika,

natuurlijk…”

Aleister wendde zijn opmerkzaamheid een moment af van de monitoren, en keek met een vragende blik naar Cassie: “Ik wil weten wie ze is – Kan je dat voor mij te weten komen?”

“Natuurlijk”, antwoordde ze. “Ik kom alles te weten, dat weet je toch.”

“Heel goed. Bel me zodra je meer details over haar kent. Ik wil haar ontmoeten. Discreet, niet hier voor iedereen.”

“En ik?”, Cassie plooide haar onderlip tot een pruilmondje. “Wanneer kom je weer naar mij?” “Snel”, zegde Aleister, en drukte haar als afscheid een kus op de wang. “Zeer snel weer, Cassie.” Met deze woorden verliet hij “Dirty Venus”, en verwonderde zich erover hoe zijn hartslag versnelde, zodra hij aan de Latijnse schone met de gloedvolle ogen dacht.

Enkele dagen later stak Cassie hem een naamkaartje in de hand, waarop een gsm nummer stond afgedrukt. Aleister en de clubbezitster slenterden door Hyde Park, en genoten van de laatste zonnestralen van de nazomer. “Ik heb goed en slecht nieuws voor jou”, zei Cassie geheimzinnig.

“Eerst het goede.”

“Je had gelijk met je vermoeden. Het mooie ding komt uit Zuid Amerika. Brazilië, om juist te zijn.” “En het slechte nieuws?”

“Als je seks met haar zou willen, zal je voor het eerst in je leven daarvoor moeten betalen. Ze is een professional, en slechts voor drie maanden in Londen.”

“Oh, een escort meisje?”

“Yep”, was het bondige antwoord van Cassie.

“En, heeft dat geheimzinnige escort meisje ook een naam?”, reageerde Aleister.

“Zelfs een heel klankrijke”, meende Cassie. “Ze heet Jennifer Soares. Hoe ze echt heet, kan ik je echter niet zeggen.”

“Jennifer Soares”, herhaalde Williams, en liet elke klank van de naam over zijn tong glijden. Daarbij ontstond een zonderlinge glinstering in zijn pupillen. Cassie kende deze uitdruk maar al te goed, en wist wat er op dit ogenblik in Al Williams aan de hand was. Cassie glimlachte. Ze had hem zijn slecht gedrag reeds lang vergeven, en gunde hem dit vluchtige pleziertje met de Braziliaanse onbekende. Vroeg of laat zou Williams zich toch weer in haar eigen bed, of op een van haar berucht-beroemde seksfeestjes verdwalen.

“Veel plezier met die kleine”, kirde Cassie, en nam met een knipoogje afscheid van Aleister. “Laat iets horen als je weer wat tijd hebt.”

“Doe ik”, beloofde Aleister, en wenkte Cassie na. Dan nam hij zijn gsm uit zijn zak, en draaide het nummer op het naamkaartje.

Aleister’s gezwollen roede had zich tot onvermoede grootte opgericht. De ervaren pijpmond van Jennifer wist perfect, wat een man als Williams nodig had. En voor de juiste prijs was ze er ook toe bereid hem dat te geven. Dat en nog veel meer.

Al had de overeengekomen som in baargeld meegebracht, maar Jennifer slechts de helft als

voorschot gegeven. De tweede helft zou hij slechts na volbrachte arbeid betalen. Dit was niet volgens de gewoonten van de Latina met de gloedvolle ogen, maar voor deze goed uitziende, en

klaarblijkelijk welstellende gentleman wilde ze wel een uitzondering maken. Aleister Williams verging het evenzo. Want hij had werkelijk nog nooit eerder geld betaald om als tegenprestatie seks te ontvangen. Hij kende zo vele spermaverslaafde vrouwen en meisjes, zoals bijvoorbeeld de blonde Venus Cassie, die hem bereidwillig en met plezier tot een erotisch avontuurtje zouden uitnodigen,

dat hij het nooit nodig geacht had zich tot een dame te wenden, die hiervoor betaald moest worden. Maar voor sommige dingen maakte ook Williams een uitzondering. En Jennifer Soares was zo een uitzondering.

Zij beantwoordde aan zijn intiemste clichévoorstellingen van een rasechte Zuid Amerikaanse verleidster en strandschoonheid. Ze had lange, zijdeachtig schemerende , nachtzwarte haren. Ogen, waarin een verborgen vuur laaide. De meest zinnelijke lippen op de hele wereld. Koffiebruine huid. Borsten, waarvoor een man aandachtig op de knieën ging, en ellenlange benen. De erotische dessous, die Jennifer droeg, spanden als een tweede huid rond haar strak kontje, en haar goddelijke boezem.

En haar mond veroorzaakte zulk een onderdruk rond Aleister’s tot barstens toe gevulde pik, dat hij reeds meende te voelen, hoe zijn ballen begonnen te borrelen met vloeibare wellust, die langzaam in zijn penis omhoog kroop. Nog nooit eerder had een vrouw hem op die manier gepijpt!

Boven het bed, en op de tegenoverliggende muur waren grote spiegels aangebracht, zodat Aleister elke van haar bevallige bewegingen kon gadeslaan. Evenals haar opwindende body, die hem uit verscheidene perspectieven werd aangeboden.

Als de Soares het verraderlijke schokken van de lul in haar mond bemerkte, hield ze een ogenblik op. Want ze wist, wat een man als Williams voor zijn geld verlangde. Hij was niet naar haar gekomen voor een vluggertje. Met katachtige, snelle bewegingen ontdeed ze zich van haar BH, en presenteerde Al haar deinende borsten. Een dierlijk instinct volgend, een drift, die hij niet kon weerstaan, strekte hij zijn handen er naar uit, begon haar fantastische bovenwijdte te kneden, en Jennifer’s donkere tepels met tong en tanden te prikkelen. Het zware parfum van Soares steeg hem betoverend in de neus.

De Braziliaanse zuchtte verlangend…en liet nu ook haar tanga stukje voor stukje over haar kontje en dijen naar beneden glijden. De adem van Aleister stokte bij dit schouwspel.

Boven haar venusheuvel had Jennifer Soares zich een beetje geschoren, zodat een loodrecht streepje was blijven staan. Enkele vingerbreedten daarboven ging haar sexy navel, waarin een blitse piercing glinsterde, op en neer onder haar opgewonden ademhaling. Enkele vingerbreedten onder het aangeduide, kort geschoren haarlijntje had Aleister Williams eigenlijk een donkere spleet verwacht. Van wellust vochtig glinsterende en licht gezwollen schaamlippen, die hij had willen likken en beknabbelen. Een robijnrode, van geilheid en opwinding kloppende clitoris.

In plaats daarvan presenteerde Jennifer Soares hem schaamteloos haar eigenpenis, en de daaronder bengelende ballen!

Enkele ogenblikken lang stond Williams volledig perplex, en trok waarschijnlijk een tamelijk dom gezicht, want Jennifer lachte plots helder als een klokje. En Williams werd er zich van bewust, dat Jennifer ook een ander cliché vervulde, dat met Braziliaanse strandschoonheden samenging: de meest verleidelijke en meest opwindende meisjes, die Brazilië te bieden had, waren meestal transseksuele  penisloeders. Wondermooie jonge vrouwen, waarbij de begeerte naar seks en erotiek gewoonweg uit hun ogen sproeide, maar die tussen hun dijen nog iets meer te bieden hadden, dan hetgeen een man als Aleister Williams normaal zou verwachten.

“Daar had je niet op gerekend, nietwaar, liefje?”, fluisterde Jennifer hem geheimzinnig in het oor. “Kom, streel hem…het zal je wel bevallen, dat beloof ik je.” Aleister Williams was nog een ogenblik langer als versteend. Verdomd, wat moest hij nu doen? Hij was toch geen homofiel, en had eigenlijk de bedoeling gehad een hete Zuid Amerikaanse kut te neuken…en niet…

“Als je wil, mag je hem ook in de mond nemen”, lokte Jennifer Soares hem. “Maar eerst…”

“Eerst wat?, wilde Williams weten. Onrust klonk in zijn stem.

“Schuif je me de jouwe in mijn…” “Je bedoelt…anaal neuken?!”

De lach van Jennifer werd nog enkele gradaties schunniger, toen ze de onzekerheid van de anders zo wereldwijze Engelsman bemerkte. “Je gaat me toch niet vertellen, dat je het nog nooit op die manier gedaan hebt!”

Neen, dat had hij werkelijk nog niet. Maar dat wilde hij dit verdorven luxeloeder ook niet aan haar neus hangen.

“Het gaat heel eenvoudig”, zegde ze, en hurkte ruggelings over haar lustobject, zodat Aleister Williams sprakeloos naar de strakke helften van haar gespleten prachtaars staarde. Met beide handen trok ze haar zongebruinde billen uit elkaar. Williams keek naar haar kersenrood oplichtende anus.

O mijn God, dacht hij nog slechts. Wat moet ik toch doen? Moet ik ze kwaad wegstoten, en van hier

verdwijnen? Of moet ik eenvoudigweg…niemand hoeft het tenslotte te weten te komen…!

Jennifer besliste in zijn plaats. Ze liet haar achterste zinken, zodat William’s stijve lul precies tussen haar verleidelijke billen lag. Dan begon zij haar onderlijf op en af te bewegen, als voor een dans, die zijn penis van alle kanten prikkelde. Het was bijna alsof hij hem tussen de grote borsten van Cassie schoof, hoewel hij nu tussen de strakke billen van Jennifer gleed, ergens eronder verdween, en dan weer opdook.

Aleister kreunde, en Jennifer greep plots met een hand naar zijn hoog explosieve erectie, en voerde zijn eikel precies naar haar anus. “Je zal er van houden, vertrouw me”, verzekerde Jennifer hem, terwijl zij haar heerlijke aars over zijn penis liet zakken. De seksuele opwinding, als haar zeer nauwe anus zich voor hem een klein beetje opende, en seconden later als gegoten om zijn binnen duikende eikel paste, was onbeschrijfelijk…

Jennifer’s sluitspier bood kort weerstand, zodat Aleister het gevoel had een tweede maal, in een nog nauwere, daar achter liggende opening, binnen te dringen. Jennifer ontspande haar anaal paradijs echter snel, en de stijve indringer glipte tussen de beide ingangsringen, dieper en dieper tussen haar trillende zitkussens.

O mijn God…, dacht Aleister opnieuw. Ik zal het doen. Shit, ik zal het gewoon doen. Maar dat mag

niemand ooit te weten komen!

Jennifer Soares hurkte nu boven hem, en steunde zich op zijn benen. Met krachtige, schommelende en wippende bewegingen liet ze haar verdorven aars op en neer vliegen. Ze bereed Aleister met haar enge transseksuele opening, en verhoogde geleidelijk het tempo. En zowel haar eigen juwelen als haar penis, kletsten daarbij uitgelaten tegen de ballen van Aleister, en de binnenkant van zijn dijen.

En het gekke daarbij was: het voelde nog goed aan ook! Waanzinnig goed! Hij hield er van hoe het hete penismeisje hem bereed, en met elke beweging op het hartstochtelijk verlangde hoogtepunt afstuurde. Zonder er over na te denken, wat hij hier eigenlijk aan het doen was, greep hij plots rond haar naar voren, tussen haar dijen, en sloot zijn vingers rond haar wild op en neer kletsende pik.

In de tegenover het bed aangebrachte spiegel kon hij duidelijk zien, hoe Jennifer’s stuk in zijn hand groot en stijf werd, en bijna automatisch begon hij haar penis met duizendmaal geoefende bewegingen te masturberen.

“O, jij bent een smerige, stoute jongen, Aleister…”, kreunde Soares met heet-erotische stem. “Wat doe je dan daar met mij? Je schuift me daar gewoon je grote, lange knuppel in mijn

enge achterpoortje…en nu masseer je ook nog mijn l…?”

Al Williams staarde afwisselend naar de spiegel aan het plafond, en naar die aan de tegenoverliggende muur, voor hij weer naar het hongerige, hoog op en neer wippende luxe kontje keek, tussen wier uitgelaten schommelende billen zijn eigenpik binnendrong en dan weer naar buiten gleed.

Waanzin, dacht Aleister. Ik bezorg het haar werkelijk anaal!Hij had nu niet alleen voor de eerste keer geld betaald voor seks, maar beleefde ook voor de eerste maal anale seks, en dat met een raszuivere,

zwartharige Latijnse transseksuele! Bovendien had ze noch speeksel, noch glijmiddel gebruikt om zijn paal het binnendringen te vergemakkelijken. Haar ontmaagde anale kutje was van nature vochtig. Nauwelijks te geloven.

Hij zou er alles om doen, dat Cassie haar mond zou zijn opengevallen van verbazing, indien ze nu een vlieg had kunnen zijn.

“O ja”, kreunde Jennifer plots, toen hij zijn greep op haar goed gegroeide kutjeverstevigde, en ze sneller masturbeerde. “Ja, doe zo voort! Ik kom! Ik kom!”

Aleister richtte zijn onderlijf krachtiger op, en stootte krachtiger en dieper in Jennifer’s anaal paradijs. Te gelijke tijd verhoogde hij het tempo waarmee hij haar voorhuid op en neer schoof. Heimelijk vervloekte hij zichzelf er om, dat dit bizarre liefdesspel hem zo zeer opwond, want ook zijn eigen sap steeg onophoudelijk hoger in zijn penis…

“Ja…!”, kreunde Jennifer vol geestdrift. “Ja!”

Wat ze dan zei, verstond Aleister niet meer. Haar penis begon in zijn hand te schokken, en zij bracht enkele korte zinnen uit in het Portugees, hetgeen zijn wellust nog meer versterkte. Dan

schoot de sperma bij haar naar buiten, en een kletsende, witzilverige sperma maakte zijn vingers, het beddengoed, en zijn benen kletsnat.

Nu hield ook Aleister het geen twee seconden langer meer uit!

Hij bracht een hees gegrom uit, en begon als onder elektrische stroomstoten te schokken. Het orgasme brak bij hem uit als een alles onder zich begravende springvloed!

“Ja!”, riep Jennifer. “Laat alles er uit! Diep in mijn aars! O ja, geef het me! Geef het me!”

Zoiets had Aleister Wiliams nog nooit in zijn bestaan beleefd. Met steeds weerkerende stoten spoot hij diep tussen Jennifer’s billen, sproeide zijn vloeibare lust in haar, terwijl Jennifer steeds haar sluitspier en anus spande en weer ontspande, alsof ze de laatste druppel sperma uit hem wilde melken!

Voor de ogen van Aleister ontplofte een waar vuurwerk, en de wereld rondom hem scheen zich in een draaitol te veranderen…Zijn penis stak diep in het rectum van deze Braziliaanse seksnimf, en borrelde over als een fontein. En Aleister ging kermend in deze lustroes op!

Ze hadden een pauze genomen, moesten dringend iets drinken, en weer op adem komen. Tenslotte verzamelde Aleister al zijn moed, en zijn lippen naderden de penis van Jennifer Soares, die opnieuw inzetbaar was. Nee, dacht Williams, dat mag niemand ooit te weten komen. En zeker Cassie niet…Maar dat betekende tenslotte niet,dat hij van deze eenmalige, zinnelijke ervaring moest afzien. De Braziliaanse strandschone lachte hem uitnodigend toe. “Jij bent ongelooflijk, Aleister…”, kirde ze opwindend. “Zo ongelooflijk en zo waanzinnig sexy…”

En jij dan, dacht Williams bij zichzelf. Jij bent elk geldbriefje waard, dat ik vandaag nog in jou zal investeren, jij penisloeder!

Maar hij zei niets meer.

Want zijn lippen sloten zich reeds rond Jennifer’s gladde eikel, en zijn tong gleed nieuwsgierig over het smalle spleetje op de spits van haar schokkende penis, waaruit reeds weer de eerste druppeltjes sperma opborrelden…